Standpunten


Werken uw leerlingen op computer of tablet? Gebruik dan deze digitale tool voor het kiezen en rangschikken van de stellingen. Sleep de standpunten naar boven of beneden. Zet de belangrijkste 10 standpunten bovenaan en het minst belangrijke onderaan.
Welke 10  standpunten vinden jullie het belangrijkst?

Verkiezings-
programma

  Sleep 10 standpunten naar dit vak

 • Klassen mogen niet groter zijn dan 20 leerlingen.

 • Er moet een vlaktaks worden ingevoerd: iedereen betaalt hetzelfde percentage aan belastingen.

 • Jongeren moeten vanaf 16 jaar kunnen stemmen.

 • Nederland moet minder geld geven aan arme landen.

 • Er moet meer geld naar de aanleg van wegen.

 • Gemeenten moeten illegalen 'bed, bad en brood' geven.

 • De doodstraf moet weer worden ingevoerd.

 • Er moet meer geld naar kunst en cultuur.

 • Vliegveld Schiphol moet kunnen uitbreiden.

 • De gasboringen in Groningen moeten per direct stoppen.

 • Er moeten hogere straffen komen voor diefstal en geweld.

 • Leerlingen moeten zelf kunnen kiezen op welk niveau ze voor een vak examen doen.

 • De studiebeurs moet een gift worden.

 • Nieuwe huizen moeten gebouwd worden met zonnepanelen.

 • De belasting op vlees moet omhoog.

 • Nederland moet uit de Europese Unie.

 • Euthanasie moet worden verboden.

 • Nederland moet meer geld uitgeven aan het leger.

 • Teelt en verkoop van wiet moet legaal worden.

 • Nederland moet veel meer investeren in groene energie.

 • Ziekenhuizen moeten winst kunnen maken.

 • De publieke omroep moet worden afgeschaft.

 • In leidinggevende functies moeten evenveel vrouwen als mannen werken.

 • Boerka’s en andere gezichtsbedekkende kleding moeten worden verboden op straat.

 • Arme ouders moeten meer kinderbijslag ontvangen dan rijke ouders.

 • Winkels moeten verplicht dicht op zondag.

 • Mensen mogen pas stemmen na het behalen van een stemexamen.

 • De regels voor het bewaren van persoonlijke gegevens op internet moeten strenger worden.

 • Nederland moet geen vluchtelingen meer toelaten.

 • Vet en ongezond eten moet duurder worden gemaakt (vettax).

 • Het koningshuis moet worden afgeschaft.

 • Er moet meer geïnvesteerd worden in buurtwerk om criminaliteit te voorkomen.

 • Om discriminatie te voorkomen moet anoniem solliciteren worden ingevoerd.

 • Abortus mag alleen als daarmee het leven van de moeder wordt gered.

 • Scholen moeten de hele dag open zijn, zodat ouders kunnen werken.

 • Burgers moeten in een referendum over belangrijke onderwerpen mee kunnen beslissen.

 • Iedereen die veertig jaar heeft gewerkt, mag met pensioen.

 • Er moeten hogere straffen komen voor racisme en discriminatie.

 • Er moet een Europees leger komen.

 • De inburgeringscursus moet gratis zijn voor alle deelnemers.

 • Autorijden in de spits moet zwaarder belast worden.

 • Nederland moet de grenzen sluiten voor islamitische migranten.

 • Wie een uitkering ontvangt, moet een tegenprestatie leveren.

 • Er moeten meer goedkope sociale huurwoningen komen.

 • De accijns op drank en tabak moet omlaag.

 • Alle jongeren moeten na hun middelbare school een jaar vrijwilligerswerk doen.